Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су данас већином гласова извештаје о реализацији годишњег Програма пословања за 2015. годину ЈП “Урбанизам” и ЈП “Пословни простор” и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације “Урбанизам” као јавног предузећа, потом Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа “Пословни простор”, те Предлог одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације “Стан” као јавног предузећа за стамбене услуге.

Чланови Савета већином гласова усвојили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације северозападне зоне Садова у Петроварадину, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације спортског центра у Футогу, Предлог одлуке о измени Одлуке о Програму изградње објеката у циљу реализације инвестиционог пројекта Lear Corporation d.o.o. Bеоgrad – Stari Grad и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду.