Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници неколико предлога планова детаљне регулације у упутили их Скупштии Града Новог Сада на разматрање. Међу прихваћеним предлозима планова су Предлог плана детаљне регулације Шумске улице у Новом Саду, потом Предлог плана детаљне регулације центра Сремске Каменице, Предлог плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације Транџамента у Петровардину и Предлог плана детаљне регулације кабла 110 kV ТС “Нови Сад 5” – ТС “Нови Сад 7”.

На данашњој седници већином гласова приваћени су и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за породично становање, потес Шевињак у Лединцима, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Телепа у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за породично становање у Руменки, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела центра у Ветернику.

Чланови Савета већином гласова усвојили су и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације опште стамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Телепа (локалитет уз Улицу Лазе Лазаревића), Предлог одлуке о изради измена и допуна Детаљне регулације Подбаре, као и Информацију поводом захтева НИС ад Нови Сад Дирекција за управљање имовином за давање сагласности за извођење радова на санацији система кондензата.

Прихваћени предлози наћи ће се пред одборницима на седници Скупштине Града Новог Сада, која се одржава у петак, 2. септембра.