Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања данас су разматрали и већином гласова прихватили Предлог одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, Предлог плана детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин југ у Петроварадину, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2016. годину, Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад и Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад.

Сви предлози биће упућени на седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.

There are no comments yet.

Оставите одговор

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).