Комисија за родну равноправност је на данашњој седници имала прилику да се упозна са радом и активностима Организације за подршку женама са инвалидитетом „…Из круга-Војводина“ и Удружења „СОС Женски центар“. Представнице ова два удружења укратко су упознале чланице Комисије са својим радом, али и са проблемима и потешкоћама на које наилазе током својих активности.

Организације за подршку женама са инвалидитетом „…Из круга-Војводина“ је удружење грађана основано у марту 2007. године са циљем да пружи подршку женама са инвалидитетом и јачању друштвене свести о вишеструкој дискриминацији жена са инвалидитетом. Од својих активности нарочито су истакле услугу и сервис СОС телефона, бесплатну правну помоћ, индивидуално и групно психолишко саветовање, промоцију и организовање одлазак жена са инвалидитетом на редовне гинеколошке прегледе, уметничке радионице и друго.

Представница Удружења СОС женски центар рекла је да ово удружење пружа непосредну помоћ женама и деци жртвама насиља у облику емоционалне, информативне, психолошке и правне подршке и да су често управо они прва карика када жртва одлучи да изађе из насиља и потражи помоћ. Она је изнела и статистичке податке њихових активности за период од 1. јануара до 19. новембра ове године који показују да су имали 93 позива, писали су 47 тужби и жалби, 2 заступања на суду, 65 психолошких саветовања путем мејла и 112 сати саветовања преко телефона.

Председница и чланице Комисије за родну равноправност су се сагласиле да су ово веома значајни подаци и да ће у складу са својим могућностима увек пружити неопходну помоћ и подршку овим удружењима.

Чланице Комисије су упознате и са покретањем петиције зa прoглaшeњe 18. мaja – Дaнoм сeћaњa нa убиjeнe жeнe жртвe нaсиљa. Oвaj дaтум je изaбрaн jeр je 2015. гoдинe, у рoку oд 72 сaтa, 16, 17. и 18. мaja, убиjeнo сeдaм жeнa у пoрoдичнo-пaртнeрскoм кoнтeксту. Првe пoтписe пoдршкe дaлe су члaницe и члaнoви пoрoдицa жeнa жртви фeмицидa, а пoдржaли су је и Зaштитник грaђaнa Сaшa Jaнкoвић, Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић, Прeдсeдницa Кooрдинaциoнoг тeлa Зoрaнa Mихajлoвић, Mинистaркa прaвдe Нeлa Кубурoвић, мнoгe прeдстaвницe жeнских нeвлaдиних oргaнизaциja и брojни сугрaђaни и сугрaђaнкe, а на данашњој седници петицију су потписале и чланице Комисије за родну равноправност Скупштине Града.