На данашњој седници Савета за праћење примене етичког кодекса разматран је и једногласно усвојен Извештај о потписивању Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији од стране именованих и постављених лица у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада.

У Извештају се наводи да је текст Изјаве о прихватању обавезе поштовања етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе упућен свим именованим и постављеним лицима у градским органима, јавним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град као и свим градским управама и службама. Служба Скупштине Града на потписивање послала је укупно 618 Изјава, а рок за потписивање био је 14. новембар. До назначеног рока враћено је 387 потписаних Изјава или 63%, али је напоменуто да Изјаве још увек пристижу, па се тај број свакодневно повећава.

Посебно је наглашено да је од 16 чланова Градског већа, 15 потписало Изјаву у назначеном року, да је у градским управама и службама од 138, потписано 115, у јавним предузећима од 62 потписана је 51 Изјава, а да још 28 одборника Скупштине Града није потписало Изјаву.

На седници је закључено да је потребно свима који још нису потписали Изјаву о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса послати писмено подсећање на ту обавезу, а рок да се то уради је 10. децембар, када ће Савет опет направити пресек и на следећој седници констатовати стање у вези са Изјавама функционера у Граду Новом Саду.