На дневном реду седнице Савета за културу били су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2016. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог за 2016. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2016. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2016. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2016. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Новосадског позоришта – Újvidéki Színház, Нови Сад за 2016. годину.

Предложене измене програма рада свих седам установа културе већином гласова чланова Савета су прихваћене и биће упућене на сутрашњу седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.