На данашњој седници Савета за комуналне делатности разматран је Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ ДОО, Нови Сад. Након краће расправе Предлог одлуке је већином глсова прихваћен и биће упућен на сутрашњу седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ ДОО Нови Сад обратило се Граду са предлогом да донесе одлуку којом би се потраживања Града према овом предузећу конвертовала у удео Града у капиталу овог предузећа.

Имајући у виду специфичност овог предузећа које запошљава искључиво особе са инвалидитетом и његов значај за Град, Градско веће је донело закључак којим се препоручује јавним и јавним комуналним предузећима да се њихова потраживања према ДЕС-у конвертују у удео Града у капиталу овог предузећа, како би му се омогућило да спроведе успешну реорганизацију и настави са пословањем. Тако ће се по основу пореза на зараде конвертовати дуг у укупном износу од око 48 милиона динара, као и више од 54 милиона динара на име осталих потраживаеа Града Новог Сада и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град према ДЕС-у.