Данас је одржана XII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о финансирању пројекта “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе”

2. Одлука о конверзији потраживања Града Новог Сада у удео Града Новог Сада у капиталу Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом “ДЕС” ДОО, Нови Сад

3. Закључак о анексу I Уговора о начину преноса средстава за финансирање Пројекта “Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду”

4. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе “Иво Лола Рибар” у Новом Саду

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Школе за дизајн “Богдан Шупут” у Новом Саду

– Решење о разрешењу чланице и избору члана Савета за праћење примене етичког кодекса

– Решење о избору заменице председника Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини

– Решење о именовању директора Стамбене агенције Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности и именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решење о престанку дужности чланице и именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Града Новог Сада

– Решења о разрешењу члана и избору чланице Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за називе делова насељених места и јавних служби