Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања разматрали су и већином гласова прихватили Предлог плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду, Предлог одлуке о преносу права јавне својине на парцели у јавној својини Града Новог Сада на Републику Србију, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину.

Предмет преноса јавне својине са Града на Републику Србију је парцела у Улици Максима Горког, а разлог је изградња нове зграде за све правосудне органе. Постојећа зграда ни приближно не задовољава потребе Основног, Вишег, Привредног и Апелационог суда као и Основног, Вишег и Апелационог тужилаштва, па је тим поводом са делегацијом Европске уније договорено да се из програма ИПА 2017 обезбеде средства за решавање овог проблема. Предуслов за добијање ИПА помоћи је постојање локације, потребне документације и дозволе за изградњу. Предметна парцела се налази у непосредној близини зграде правосудних органа и заједнички је интерес Града Новог Сада и Министарства правде да се на наведеној локацији изгради још једна зграда правосудних органа, како би се задовољиле потребе грађана Новог Сада и Војводине и унапредио приступ грађана правди.