Предлог одлуке о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години била је једина тачка дневног реда на данашњој седници Савета за заштиту животне средине.

Предлогом одлуке уређује се финансирање послова обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години, а који обухватају: вођење евиденције о власницима породично стамбених зграда и власницима станова у колективним стамбеним зградама, односно носиоцима станарског права и закупцима станова и обраду података везаних за обрачун и наплату посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине преко јединствене уплатнице за обједињену наплату ЈКП „Информатика“. Предлогом одлуке утврђено је да су средства за ове намене планирана буџетом Града, а да ће се ближи услови за обављање тих послова уредити уговором који ће се закључити између Градоначелника и ЈКП „Информатика“. Савет је већином гласова прихватио овакав предлог одлуке и он ће се наћи пред одборницима на следећој седници Скупштине Града.