Данас је одржана седница Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на којој су чланице и чланови разматрали и једногласно усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2016. године.

 Одлуком о финансијској подршци породици  са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2016. године уређени су услови за пружање финансијске подршке породици са децом узраста од шест месеци до поласка у основну школу. Наведена средства обезбеђују се у буџету Града за највише 1.900 деце. Имајући у виду да је наведеном одлуком обезбеђена финансијска подршка закључно са децембром 2016. године, ради обезбеђивања континуитета васпитно-образовног рада деци уписаној у приватне предшколске установе у току целе радне 2016/2017. године, Предлогом одлуке предвиђено је да се финансијска подршка пружа за период од 1. септембра 2016. до 31. августа 2017. године. У складу са тим обезбедиће се континуитет у праву на финансијску подршку и за период од 1. јануара до 31. августа 2017. године, за шта је нацртом одлуке о буџету за ову намену планирано укупно 128.000.000,00 динара.