На данашњој седници, чланови Савета за културу Скупштине Града Новог Сада, прихватили су и упутили Скупштини Града на разматрање Предлог решења о разрешењу и именовању заменика председника и два члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад ”Антићеви дани”.

Начин обележавања Манифестације ”Антићеви дани”, су симпозијуми, изложбе, академије, стручне расправе, трибине и друго, а одржава се сваке године у другој недељи марта месеца. Годишња награда ”Мирослав Антић” додељује се у виду дипломе и новчане награде. Одбор се образује из реда стручних и јавних радника, познавалаца књижевног стваралаштва, а има председника, заменика председника и 11 чланова, које именује Скупштина Града Новог Сада.