Данас је одржана XV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о изради Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада

2. Одлука о изради Плана генералне регулације паркинг гаража на подручју Града Новог Сада

3. Одлука о изради Плана детаљне регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду

4. Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду

5. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет уз Хотел „Нови Сад“)

6. Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду

7. Одлука о изради Плана детаљне регулације спортског центра у Петроварадину

8. Одлука о изради Плана детаљне регулације општеградског центра – централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу

9. Одлука о Програму мера за унапређење услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци за 2017. годину

10. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад

11. Решења Комисије за називе делова насељених места и јавних служби:

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број 020-48/2016-I

– Решење о давању назива улици у Лединцима, број 020-49/2016-I

– Решење о давању назива улици у Сремској Каменици, број 020-50/2016-I

– Решење о давању назива улици у Сремској Каменици, број 020-51/2016-I

– Решење о давању назива пролазу у Новом Саду, број 020-52/2016-I

– Решење о давању назива пролазу у Новом Саду, број 020-53/2016-I

– Решење о давању назива платоу у Новом Саду, број 020-54/2016-I

12. Решење о разрешењу и именовању заменика председника и два члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“

13. Измене Плана одржавања седница Скупштине Града Новог Сада у 2017. години

14. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о именовању директора Агенције за енергетику Града Новог Сада

– Решење о именовању директора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Надзорног одбора Апотеке Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе „22. август“, Буковац

– Решење о разрешењу и именовању четири члана Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад