Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог плана детаљне регулације општеградског центра уз Институтски пут у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду (локалитет уз Улицу Лазе Лазаревића) и Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне у Руменки.

Подручје обухваћено планом детаљне регулације општеградског центра уз Институтски пут у Сремској Каменици налази се у крајњем североисточном делу Сремске Каменице уз саобраћајну петљу на излазу са Моста слободе површине 11,48 хектара, а намењено је за општеградски центар, средњу школу, површине за рекреацију, саобраћајне, јавне зелене површине, железничку пругу и саобраћајнице.

Локалитет обухваћен одлуком о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду планира се за изградњу објекта Апелационог суда, Апелационог јавног тужилаштва и осталих правосудних органа, максималне спратности П+6, са обавезним паркинг простором у сутерену.

Подручје које ће се обухватити Планом детаљне регулације радне зоне у Руменки, површине око 66 хектара, налази се у северном делу грађевинског подручја насељеног места Руменка.