Данас је одржана XVI седница Скупштина Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлука о оснивању Културног центра “Руменка” Руменка

2. Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације “Чистоћа” у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу путника

4. План детаљне регулације општеградског центра уз Институтски пут у Сремској Каменици

5. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду

6. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду (локалитет уз Улицу Лазе Лазаревића)

7. Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне у Руменки

8. Извештај о раду Организационог одбора за реализацију иницијативе да се Град Нови Сад кандидује за Европску престоницу културе за 2021. годину и активностима реализованим у процесу кандидатуре за период 2011-2016. године

9. Закључак о измени Закључка број: 020-516/2015-I који је Скупштина Града Новог Сада донела на LI седници од 11. фебруара 2016. године, поводом разматрања Информације поводом захтева Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад

10. Решење о давању сагласности Јавном предузећу “Пошта Србије” Београд, Радна јединица “Србијамарка” на употребу грба Града Новог Сада

11. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад” Нови Сад

12. Одлука о давању на коришћење моторних возила и мотоцикала Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Дирекцији полиције, Полицијској управи Нови Сад

13. Закључак о анексу 2 Tрилатералног уговора о коришћењу средстава зајма намењених Програму “Рехабилитације система даљинског грејања у Србији – Фаза IV”

14. Решење о разрешењу и именовању члана и секретара Комисије за планове

15. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад

– Решење о разрешењу члана и именовању чланице Школског одбора Техничке школе “Милева Марић – Ајнштајн” Нови Сад

– Решење о разрешењу члана и именовању чланице Управног одбора “Новосадског позоришта – Újvidéki színház”, Нови Сад

– Решење о именовању директора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе “Михајло Пупин”, Ветерник

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић”, Каћ

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне школе “Ђура Даничић”, Нови Сад