Савет за културу на данашњој седници прихватио је већином гласова Предлог програма спровођења мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину и упутио га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу, програмом се утврђује 21 објекат у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња Тврђава са подграђем у Петроварадину над којим ће се спроводити мере техничке заштите. Средства, у износу од 100 милиона динара, користиће се за финансирање конзерваторско-рестаураторских радова, као и стручног конзерваторског надзора, дефинисаних Планом активности у Програму рада Завода за заштиту споменика културе. Према Предлогу, а у циљу реализације програма, Градска управа за културу и Завод за заштиту споменика културе ће се обратити Министарству културе и информисања Републике Србије са захтевом за одређивање Завода као стараоца за спровођење мера заштите културног добра од великог значаја.

Чланови Савета на данашњој седници већином гласова прихватили су и Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Милици Томић у Новом Саду, а одређен је и представник Савета за културу у Одбору за спровођење Одлуке.

Прихваћени предлози наћи ће се пред одборницима и одборницама на седници Скупштине Града Новог Сада у четвртак, 23. марта.