На дневном реду данашње седнице Савета за комуналне делатности нашла су се четири извештаја: Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину-текуће субвенције, о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за 2016. годину, о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ за 2016. годину и о реализацији Програма инвестиционих активности ЈКП „Пут“ за 2016. годину.

У оквиру Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину-текуће субвенције планирана су средства за набавку горива у износу од 150.000.000,00 динара из текућих субвенција из буџета Града за 2016. годину. У извештајном периоду, Предузеће је набавило више од 6,5 милиона литара евро дизела у вредности од 784.159.215,00 динара, а плаћено је делом из сопствених средстава, а делом из средстава буџета Града. тај однос износи 19,46% из буџетских средстава, а 80,54% из сопствених средстава Предузећа.

У Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ за 2016. годину планирана су средства у укупном износу од 67.980.000,00 динара из буџета Града, а за набавку 4 нископодна аутобуса на дизел гориво у износу од 60.000.000,00 динара и пренете обавезе за набавку 5 соло нископодних аутобуса из 2015. године у износу од 7.980.000,00 динара. Реализација обе набавке је окончана Протоколима о примопредаји, за 4 соло нископодна аутобуса 21.12.2016, а за 5 соло аутобуса 23. марта 2016. године.

За реализацију Програма инвестиционих активности ЈКП „Пут“ за 2016. годину планирана су средства у износу од 20 милиона динара из капиталних субвенција из буџета Града за 2016. годину. У извештајном периоду Предузеће је закључило уговоре за набавку опреме (машина са инфрагрејачима за врућу рециклажу асфалта, ручно вођена самоходна машина за хладну пластику, ваљак пегла и камион цистерна за гориво запремине 2.000 литара), која се финансира из капиталних субвенција буџета Града у укупном износу од 19.413.900,00 динара, што чини 97,07% планираних средстава за набавку опреме у 2016. години.

Чланице и чланови Савета нису имали примедбе на разматране извештаје и предложиће Скупштини да их на наредној седници усвоји.