Чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој  XII седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа ”Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за период 2017.-2027. године, као и Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа ”Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за период 2017.-2021. године.

Савет је усвојио Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитете Булевар Ослобођења), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитете кружне раскрснице на укрштању Улице Нова I и Новосадског пута), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне рекоснтрукције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја између улица Јанка Веселиновића, Стевана Мокрањца, Хаџи Рувимове и Веселина Маслеше у Новом Саду, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације ”Булевар III” у Новом Саду (локалитете на парцелама бр. 7079 и 7123 КО Нови Сад I), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и улице Париске комуне у Новом Саду (локалитете уз атомско склониште),  Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Подбара у Новом Саду, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације простора Чардака у Сремској Каменици, Предлог Плана детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду и Предлог Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду.

Усвојене предлоге одлука, Савет за урбанизам, пословни простор и стамбена питања, је  упутио Скупштини Града Новог Сада на разматрање за наредну седницу.