Обавештавамо вас да “Службени лист Града Новог Сада” број 18/2017 неће бити дистрибуиран претплатницима и да је штампан у веома малом тиражу, због великог броја страна и трошкова штампања. У “Службеном листу Града Новог Сада” број 18 је објављен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину.

“Службени лист Града Новог Сада” број 18/2017 је објављен на сајту Скупштине Града Новог Сада и може се преузети на следећем линку: https://skupstina.novisad.rs/sluzbeni-listovi-2017/

Редакција
“Службеног листа Града Новог Сада”