На данашњој седници Комисије за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству једногласно је усвојено покретање поступка за подношење иницијатива за доделу Октобарске награде за 2017. годину. Образложене иницијативе за Октобарску награду подносе се овој Комисији до 15. септембра 2017. године, на адресу Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2.

Комисија за обележавање празника, доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству Скупштине Града позива грађане и грађанке, правна лица, предузећа, установе, политичке  организације и друге облике организовања грађана и грађанки, државне органе и органе локалне самоуправе, да поднесу образложене иницијативе за доделу Октобарске награде Новог Сада за 2017. годину, као друштвеног признања за изузетне резултате у раду и највиша достигнућа и остварења у области привреде, друштвених и других делатности, поводом обележавања 23. октобра – Дана ослобођења Новог Сада.

Октобарска награда Новог Сада додељује се за изузетна остварења у областима науке, културе и уметности, односно свих видова стваралаштва, публицистике и новинарства у свим облицима информисања, планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и градитељства, проналазаштва, развоја нових технологија и усвојених нових технолошких система, унапређења и заштите животне средине, просвете и развоја школства, спорта и постигнутих спортских резултата, здравства и здравствене заштите и социјалног и хуманитарног рада.

Октобарска награда се може посебно доделити ученику и студенту као појединцу или групи за заједничко остварење и резултате у научном или уметничком раду, као посебан вид друштвеног признања за стваралаштво младих на територији града.