Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања усвојили су данас већином гласова Предлог плана детаљне регулације Војиново у Сремској Каменици и упутили га Скупштини града на разматрање. На данашњој седници већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог, потом Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора у продужетку Лептирове улице у Ветернику, као и Предлог одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Буковац (локалитет резервоар).

Чланови Савета већином гласова прихватили су Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2016. годину и Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа “Пословни простор” Нови Сад – у ликвидацији са допуном и исправком од 20. априла 2017. године.

Прихваћени предлози наћи ће се на седници Скупштине града, заказаној за петак, 28. априла.