На данашњој седници Савета за комуналне делатности разматрани су и већином гласова усвојени, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада и  Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

На дневном реду су се такође нашли, Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2016. години за период јануар-децембар 2016. године, Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2016. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2016. годину за период јануар-децембар 2016. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа  „Чистоћа“ Нови Сад за 2016. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2016. годину, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину за период јануар-децембар 2016. године, Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар-децембар 2016. Године, Извештај о реализацији Програма ивестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године и Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду у ликвидацији од 30. марта 2017. године са допунама од 7. и 10. априла 2017. године, на које већина чланова Савета нема примедби.

Усвојене предлоге и извештаје Савет је упутио за наредну седницу Скупштине Града Новог Сада на разматрање.