Данас је одржана XIX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. План детаљне регулације Војиново у Сремској Каменици

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Футог

3. Одлука о изради плана детаљне регулације простора у продужетку Лептирове улице у Ветернику

4. Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Буковац (локалитет резервоар)

5. Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

6. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад

7. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад

8. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад

9. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад

10. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП “Информатика” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈКП “Информатика” Нови Сад

11. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад

12. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад

13. Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад

15. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за 2017. годину

16. Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду у ликвидацији од 30. марта 2017. године са допунама од 7. и 10. априла 2017. године

17. Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа “Пословни простор” Нови Сад – у ликвидацији са допуном и исправком од 20. априла 2017. године

18. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

19. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2016. години за период јануар-децембар 2016. године

20. Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2016. годину

21. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године

22. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад за 2016. годину

23. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад за 2016. годину за период јануар-децембар 2016. године

24. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад за 2016. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године

25. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Информатика” Нови Сад за 2016. годину

26. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад за 2016. годину за период јануар-децембар 2016. године

27. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2016. години, за период јануар-децембар 2016. године

28. Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2016. годину

29. Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2016. годину

30. Решење о престанку важења Решења о образовању и именовању Комисије за утврђивање постојања разлога за разрешење члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада, пре истека мандата

31. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:
– Решење о именовању члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика, Футог
– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе “Јожеф Атила”, Нови Сад
– Решење о разрешењу чланице Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад
– Решење о именовању чланице Управног одбора Културног центра Новог Сада, Нови Сад
– Решење о именовању директорке Центра за социјални рад Града Новог Сада
– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад
– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада
– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе “Михајло Пупин”, Ветерник
– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе “Алекса Шантић”, Степановићево
– Решење о именовању председнице и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Милици Томић у Новом Саду
– Решење о разрешењу члана и избору чланице Савета за економски развој Града