На данашњој седници чланице и чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања Скупштине Града Новог Сада су разматрали и већином гласова прихватили Предлог плана детаљне регулације простора за становање у Ветернику, између насипа и Адица, Предлог плана детаљне регулације Мишелука II у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра у Новом Саду, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину, Информацију поводом захтева Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за давање сагласности за изградњу парка северно од ранжирне станице у Улици Радомира Раше Радујкова у Новом Саду, Предлог закључка о измени Закључка Скупштине Града Новог Сада, број: 020-516/2015-I од 11. фебруара 2016. године, Предлог плана детаљне регулације Каменичког парка у Сремској Каменици и Предлог плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 на административном подручју Града Новог Сада.

Већином гласова, усвојене предлоге и информацију,  Савет за урбанизам, пословни простор и стамбена питања је упутио Скупштини Града Новог Сада на разматрање за наредну седницу.