Чланови Савета за комуналне делатности на данас одржаној седници разматрали су: Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину, Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за период 2017 – 2026. године, Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 2017 – 2026. године и Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за период 2017 – 2026. године.

Савет је већином гласова прихватио предлоге решења и упутио их Скупштини Града Новог Сада, о којима ће одборници расправљати на следећој седници Скупштине града.