Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници разматрали, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности у овој години, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2017. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о програму изградње објеката вреловода ЈКП “Новосадска топлана” за 2017. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ за ову годину, Предлог одлуке о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника ЈГСП “Нови Сад” за 2017. годину – текуће субвенције, Предлог одлуке о изменама Одлуке о такси превозу путника и Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2016. годину.

На данашњој седници чланови Савета већином гласова прихватили су предлоге одлука о изменама одлука  о овогодишњим програмима инвестиционих активности и то ЈКП “Водовода и канализације” и текућег одржавања водовода и канализације, ЈКП “Градског зеленила”, ЈКП “Зоохигијене и Ветерине Нови Сад”, ЈКП “Информатике”, ЈКП “Пута” и ЈГСП-а “Нови Сад”, као и предлоге решења о давању сагласности на одлуке о изменама овогодишњих Програма пословања ЈКП “Водовода и канализације”, ЈКП “Градског зеленила”, ЈКП “Новосадске топлане”, ЈКП “Информатике”, ЈКП “Зоохигијене и Ветерине Нови Сад”, ЈКП “Лисја”, ЈГСП-а “Нови Сад” и ЈКП “Пута”.

Већином гласова прихваћени су и прошлогодишњи извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Водовода и канализације”, ЈКП “Тржнице” и ЈКП “Информатике”, те Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута ЈКП “Водовод и канализација”, потом Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Пут” о расподели добити за 2016. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетских делатности.

Прихаћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.