Чланице Комисије за родну равноправност су на данашњој седници утврдиле потребне активности и договориле наредне кораке за израду Акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада за период од 2017. до 2019. године.

Предложено је да се у ове активности укључи што шири круг заинтересованих за тему родне равноправности, а нарочито ће бити значајна помоћ Стaлнe кoнфeрeнциje грaдoвa и oпштинa, невладиних организација из ове области, Центра за родне студије, Завода за равноправност полова и сличних организација.

Закључено је да је неопходно упутити Иницијативу за израду Акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада за период од 2017. до 2019. године Градоначелнику и Градском већу и затражити подршку за ове активности.