Чланови Савета за комуналну делатност прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће и уптуили га Скупштини града на разматрање.

На данашњој седници већином гласова прихваћени су извештаји о реализацији Програма пословања јавно комуналних предузећа за 2016. годину и то “Градског зеленила”, “Лисја” “Новосaдске топлане”, “Чистоће”, ЈГСП-а “Нови Сад”, “Зоохигијене и Ветерине Нови Сад”, “Пута” и “Паркинга сервиса”, а Савет је усвојио и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈГСП-а “Нови Сад” о расподели нето добити за 2016. годину, те Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП “Паркинг сервис” о расподели добити за 2016. годину.

Чланови Савета већином гласова прихватили су предлоге решења о давању сагласности на Дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја за период 2017-2026. године и то за ЈКП “Лисје”, ЈКП “Информатика”, ЈКП “Чистоћа”, ЈКП “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад”, као и Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод и канализација” за период 2017-2027. године, потом Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Водовод и канализација” за период 2017-2021. године, Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Новосадска топлана” за период 2017-2026. године, Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Новосадска топлана” за период 2017-2021. године, Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Градско зеленило” за период 2017-2026. године, Предлог решења о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Градско зеленило” за период 2017-2021. године, Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Тржница” за период 2017-2027. године, те Предлог решења о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП “Тржница” за период 2017-2027. године.

Прихаћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада на разматрање.