Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници разматрао је и већином гласова усвојио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2017. годину. Измене овог Програма извршене су у делу Плана набавке медицинске и друге опреме и у делу Финансијског плана Завода за 2017. годину. На овај начин  Заводу су одобрена додатна наменска средства у износу од око 5,9 милиона динара, која су обезбеђена Одлуком и изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину.

Чланови Савета су већином гласова прихватили и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку и изменама и допунама Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2017. годину. Измене и допуне Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2017. годину извршене су након обезбеђења додатних средстава из ребаланса буџета и доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, а којом су Апотеци Нови Сад обезбеђена средства у износу од око 2,2 милиона динара. Ова средства намењена су за инвестиционе активности набавке лабораторијске опреме као и реконструкцију система за вентилацију и грејање, термоизолацију крова и уградњу заштитних фолија за прозоре у објекту Галенске лабораторије.

Усвојене предлоге решења о давању сагласности Савет је упутио Скупштини града на разматрање за наредну седницу.