Данас је одржана XXIV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године

2. План детаљне регулације Телепа у Новом Саду

3. План детаљне регулације за расплет 110 kV далековода код ТС „Нови Сад 3“ на Ченеју

4. План детаљне регулације простора за пословање између Улице Темеринске, Пута Шајкашког одреда, Улице Бајчи Жилинског и планиране пруге у Новом Саду

5. Одлука о изради плана детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици

6. Одлука о изради плана детаљне регулације Новог насеља у Новом Саду

7. Одлука о изради плана детаљне регулације Детелинара III у Новом Саду

8. Одлука о изради плана детаљне регулације дела Спортског центра „Сајмиште“ у Новом Саду

9. Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду (локалитет уз Улицу сестара Нинковић)

10. Одлука о Зонско-тарифном систему са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају

11. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад о вршењу статусне промене и промене назива Предшколске установе

12. Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду за школску 2017/2018. годину

13. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар-јун 2017. године

14. Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године

15. Извештај о реализацији Програмa инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године

16. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. годинe

17. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. годинe

18. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину, за период  I-VI 2017. годинe

19. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, за период 01.01. – 30.06.2017. године

20. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године

21. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године

22. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године

23. Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2016. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2016. годину

24. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

25. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

26. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

27. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

28. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

29. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

30. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

31. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

32. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

33. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о расподели добити за 2016. годину

34. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2017. годину

35. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2017. годину

36. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању чланице Управног одбора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Каћ

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Вељко Петровић“, Бегеч

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности чланице Надзорног одбора Апотеке Нови Сад