На данашњој седници Савета за праћење примене Етичког кодекса разматран је списак новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним и јавно комуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада, ради потписивања Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији за период од 1. јануара до 8. септембра 2017. године.

Секретар овог радног тела сачинио је, а председница Савета предочила је списак новоименованих и новопостављених функционера у Граду који се односи на чланице и чланове управних одбора „Новосадско позориште – Újvidéki Színház“, „Пoзoриштe млaдих“ , Културни центар Новог Сада, Стеријино позорје, Туристичка организација Града и Агенција за енергетику Града, надзорних одбора Апотека Нови Сад, јавних и јавно комуналних предузећа „Пут“, „Чистоћа“, „Градско зеленило“, „Новосадска топлана“, „Информатика“, „Тржница“, „Паркинг сервис“ и „Урбанизам“, а на списку су и новопостављени функционери неколико градских управа и заменик градског правобраниоца.

Њима ће бити упућен текст Етичког кодекса и текст Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији коју би требало да потпишу до 25. септембра, што ће бити констатовано на следећој седници овог Савета.