Чланице и чланови Савета за праћење примене Етичког кодекса на данашњој седници разматрали су и већином гласова усвојили Извештај о потписивању Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији од стране новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним и јавно комуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада за период од 1. јануара до 8. септембра 2017. године.

У Извештају се наводи да је текст Изјаве упућен на адресе 34 новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним и јавно комуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада за наведени период. Како је на последњој седници одлучено, они су потписане Изјаве требали да доставе Савету до 25. септембра. У предвиђеном року потписане Изјаве вратило је 25 функционера.

На данашњој седници одлучено је да се позив за потписивање Изјаве  о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса поново, као подсећање, упути на адресе преосталих 9 функционера који се нису одазвали пређашњем позиву, али и на адресе свих осталих функционера који су се и у ранијем периоду оглушили о позив Савета те још увек нису потписали Изјаву.