Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама Одлуке о управљању кејом у Граду Новом Саду. Предлогом ове одлуке, у односу на важећу одлуку, као новина одређено је да је наменски киоск на кеју, између осталог и сувенирница којом управља Градска управа за имовинско и имовинско – правне послове и одређена је намена пешачке стазе са прилазима, бицилистичке и тартан стазе.

Савет је усвојио, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању пијаца. Разлог за измену ове Одлуке је доношење одлуке Уставног суда којом је утврђено да одредба члана 16а Одлуке о уређивању пијаца, није у сагласности са Уставом и законом., из разлога што доносилац Одлуке приликом утврђивања минимума процеса рада у случају штрајка није затражио мишљење синдиката Предузећа.

Већином гласова прихваћен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о процени вредности капитала. Процена вредности капитала Предузећа утврђена је у Извештају о процени фер вредности сталне имовине ЈКП „Пут“ Нови Сад и износи око 542 милиона динара.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће одборнице и одборници расправљати на наредној седници.