Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог плана генералне регулације насељеног места Бегеч и упутили га Скуштини Града Новог Сада на разматрање.

На данашњој седници, већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана Дороњског), као и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације радне зоне “Север I” у Новом Саду.

Прихваћени предлози наћи ће се пред одборницима и одборницама на наредној седници Скупштине града заказаној за петак, 24. новембра.