На данашњој седници чланови Савета за образовање и спорт разматрали су и већином гласова усвојили Шестомесечни извештај о релизацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за период од јануара до јуна 2017. године.

Ово Предузеће је у складу са Програмом реализовало уговоре за извођење радова који се финансирају из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада, у висини од 19.343.117,40 динара, што је 65,74 % од планираних за овај извештајни период.

Савет је усвојио Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2017. годину, где је исказан губитак у пословању у износу од 63.634.434,72 динара, за који износ се и повећавају планирани расходи.

На данашњој седници прихваћен је и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2017. годину. Изменама Програма повећава се укупна вредност инвестиционих радова за 2017. годину у висини од 1.498.200,00 динара који су намењених за набавку и уградњу семафорског система у Малој дворани овог Предузећа. Средства су додељена од субвенција из буџета АП Војводине, тако да се укупан износ субвенција из буџета АП Војводине за 2017. годину мења и износи 16.832.698,37 динара.