Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања данас су на седници већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Савет је, због техничке грешке у електронској форми, повукао мишљење дато на претходној седници Савета на Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана Дороњског), а након поновног разматрања, чланови су већином гласова прихватили поменути Предлог.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на наредној седници Скупштине града, у петак, 24. новембра.