Данас је одржана XXVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године

2. Шестомесечни извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од јануара до јуна 2017. године

3. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности  Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину

4. План генералне регулације насељеног места Бегеч

5. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у Улици Стевана Дороњског)

6. Одлука о изради плана детаљне регулације радне зоне „Север I“ у Новом Саду

7. Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад

9. Одлука о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину

10. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2017. годину

11. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину

13. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину

15. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину

16. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину

17. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину

19. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

20. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

21. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину

22. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину

23. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину

24. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о процени вредности капитала

25. Решење о давању сагласности на Статут Културног центра „Руменка“, Руменка

26. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2017. годину

27. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2017. годину

28. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад  за 2017. годину

29. Одлука о отпису дуга субјекту приватизације Друштву за производњу уља Рафинерије нафте акционарског друштва Београд

30. Решења Комисије за називе делова насељених места и јавних служби:

– Решење о давању назива улици у Новом Саду, број: 020-961/2017-I (Улица др Николе Крстића)

– Решење о давању назива улици у Футогу, број: 020-962/2017-I (Улица Јована Туцакова)

– Решење о давању назива улици у Футогу, број: 020-963/2017-I (Улица Анастаса Боцарића)

– Решење о давању назива улици у Петроварадину, број: 020-964/2017-I (Улица Миливоја Николајевића)

– Решење о давању назива улици у Руменки, број: 020-1075/2017-I (Улица Ђорђа Сп. Радојичића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику, број: 020-1076/2017-I (Улица Јована Бикицког)

– Решење о давању назива кеју у Сремској Каменици, број: 020-1077/2017-I (Кеј Веље Рибара)

– Решење о измени Решења о давању назива улици у Лединцима, број: 020-1078/2017-I (Улица Марије Јовановић)

31. Решење о одобравању употребе назива Града Новог Сада Клубу малог фудбала „Круна“ из Новог Сада

32. Решење о одобравању употребе грба Града Новог Сада Студију „Бечкерек“ д.о.о. из Новог Сада

33. Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада

34. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада

35. Измена Решења о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије на предлог Одборничке групе „Покрет обнове Краљевине Србије“

36. Оставка Милоша Ћурчића на функцију директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

37. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

38. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње машинске школе, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“, Нови Сад

– Решење о именовању чланице Надзорног одбора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности две чланице Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о именовању три члана Управног одбора „Новосадског позоришта –  Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора „Новосадског позоришта –  Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора „Новосадског позоришта –  Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника, секретара и 11 чланова Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о именовању председника, секретара и 11 чланова Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Лаза Костић“, Ковиљ

– Решење о разрешењу и именовању три члана Школског одбора Саобраћајне школе „Пинки“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Гимназије „Светозар Марковић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Саобраћајне школе „Пинки“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад