Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину.

Овом Одлуком предвиђена је измена у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања, где је смањен планирани број запослених на неодређено време са 215 на 209 запослених, а планирани број запослених на одређено време са 15 на 11, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Измењен је  и опис трошка у групи конта Остала давања запосленима која нису зарада, како би се исплатила солидарна помоћ запосленима у износу од 22.620,00 динара, што је у складу Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, којом је дефинисан начин плаћања цене посебне паркинг карте као и услов и начин коришћења посебних паркиралишта.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће одборнице и одборници расправљати на наредној седници.