На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је и већином гласова прихваћен Предлог одлуке о измени Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину.

Како је на седници речено, промена важеће Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину предлаже се због измене прописа који уређују број запослених чије се плате финансирају из буџета Града. То захтева и измену одредбе у важећој Одлуци којом је одређен максималан број запослених на неодређено и одређено време код корисника буџета у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину, које је донео министар финансија. Према том Упутству локална власт је у обавези да у Одлуци о буџету за 2017. годину у делу који садржи норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искаже број запослених на неодређено и одређено време за које су у буџету обезбеђена средства.

С обзиром да је Скупштина Града Новог Сада, на седници од 29. септембра, донела нову Одлуку о максималном броју запослених на неодређено и одређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, Одлука о буџету измењена је само у нормативном делу и она предвиђа да број запослених код корисника буџета не може да пређе максималан број од 3.425 запослених на неодређено време и 346 запослених на одређено време, односно укупно 3.771 запосленог.