На данас одржаној седници чланови Савета за економски развој Града су разматрали и већином гласова прихватили, Предлог одлуке о изменама Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада.

Измене у Стратегији се односе на промене назива носиоца пројеката (у случају ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду, ЈП Пословни простор у Новом Саду и ГУ за урбанизам и стамбене послове) и промене у називу постојећих пројеката, изузимање постојећих пројеката као и увођење нових пројеката, промене у износима планираних средстава за реализацију пројеката, промене рокова за реализацију, промене извора финансирања пројеката и слично, при чему се водило рачуна да измене буду усклађена са плановима и активностима организација и институција које су носиоци пројеката из Стратегије, у предстојећем периоду.

Савет је усвојио и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2018. годину.

Туристичка организација Града Новог Сада у 2018. години реализоваће две програмске активности и то Управљање развојем туризма и Промоција туристичке понуде, као и пројекат Туристичка сигнализација, за шта су планирана средстава у износу од 72.595.361,00 динара.