Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину, Предлог одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години, Предлог програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“,  Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције, Предлог одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2018. годину, Предлог одлуке о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2018. годину, Предлог одлуке о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду за 2018. годину и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину.

Савет није имао примедби на Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности јавно комуналних предузећа Нови Сад за 2018. годину и то за „Водовод и канализацију“, „Чистоћу“, „Лисје“, „Градско зеленило“, „Зоохигијену и Ветерину Нови Сад“, „Пут“, „Паркинг сервис“, као и за ЈГСП „Нови Сад“.

Прихваћен је Предлог одлуке о уређењу Града Новог Сада, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2018. години и Предлог решења о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада.

Већином гласова усвојен је Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања јавно комуналних предузећа Нови Сад за 2018. годину за, „Водовод и канализацију“, „Новосадску топлану“, „Чистоћу“, „Тржницу“, „Лисје“, „Градско зеленило“, „Информатику“, „Зоохигијену и Ветерину Нови Сад“, „Пут“, „Паркин сервис“ и за ЈГСП „Нови Сад“.

На данашњој седници прихваћени су Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2018. годину и заједно са осталим предлозима упућени Скупштини Града на даље разматрање.