На данашњој седници Савета за особе са посебним потребама разматран је и једногласно прихваћен Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима.

Разлог за доношење овог Предлга одлуке јесте усклађивање са новим Законом о основама система образовања и васпитања, који је ступио на снагу 7. октобра 2017. године, а којим је утврђена још једна категорија ученика за чији превоз се обезбеђују средства у буџету јединице локалне самоуправе. То је за превоз деце и ученика који имају пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе на удаљености већој од четири километра од седишта школе и у случајевима када ученици основне школе похађају  школу на територији друге јединице локалне самоуправе – ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика. С обзиром на наведено, Предлогом одлуке уређују се услови и начин обезбеђивања средстава за ове намене, као и поступак  остваривања овог  права ученика у складу са Законом о општем управном поступку.

Такође, Предлогом одлуке уређује се и начин обезбеђивања средстава за учешћа ученика и наставника основних и средњих школа у дечијим камповима, на манифестацијама, представама, пројекцијама и слично која ће се користити у складу са посебним годишњим програмом школе, до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом школе. Средства за учешће ученика и наставника основних и средњих школа у дечијим камповима, на манифестацијама, представама, пројекцијама и слично за 2018. годину обезбеђена су у буџету Града. Ова новина представља погодност за ученике и наставнике да се, кроз реализацију програма који нису обавезни, унапреди образовање ученика у области спорта, културе, науке и слично и обезбеђује виши квалитет образовања ученика у новосадским школама – речено је на седници Савета.