Данас је одржана XXX седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Одлукa о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину

2. Oдлукa о буџету Града Новог Сада за 2018. годину

3. Kадровски план градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за 2018. годину

4. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2017. годину

5. Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину

6. Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години

7. Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције

8. Одлука о Програму коришћења средстава за обезбеђивање услова за несметано обављање делатности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

9. Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2018. годину

10. Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2018. годину

11. Одлука о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2018. години

12. Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду за 2018. годину

13. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину

14. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину

15. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину

16. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину

17. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

18. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

19. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

20. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

21. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

22. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину

23. Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада

24. Одлука о уређењу Града Новог Сада

25. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада

26. Одлука о изменама Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада

27. Одлука о измени и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге

28. Одлука о изменама и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

29. Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом

30. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима

31. Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

32. Одлука о изменама Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа

33. Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2018. години

34. Одлука о подизању споменика краљу Петру I Карађорђевићу у Новом Саду

35. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика краљу Петру I Карађорђевићу у Новом Саду

36. Одлука о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за обележавање стогодишњице ослобођења Новог Сада у Првом светском рату и уласка српске војске у Нови Сад

37. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину

38. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2018. годину

39. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2018. годину

40. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2018. годину

41. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину

42. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2018. годину

44. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

45. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

46. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2018. годину

48. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину

49. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину

50. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2018. годину

51. Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2018. годину

52. Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2018. годину

53. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2018. годину

54. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

55. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2018. годину

56. Решење о давању сагласности на Програм рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2018. годину

57. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2018. годину

58. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2018. годину

59. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

60. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину

61. Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2018. годину

62. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, за 2018. годину

63. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2018. годину

64. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2018. годину

65. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2018. годину

66. Решење којим се не одобрава употреба назива Града Новог Сада Спортском удружењу „Нови Сад“ из Новог Сада, у оснивању

67. Извештај поводом захтева за давање аутентичног тумачења члана 11. став 1. Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду  („Службени лист Града Новог Сада“, број 70/2016)

68. Извештај о реализацији Одлуке о обезбеђивању средстава за санацију пословања Основне школе „Вељко Влаховић“ Шангај

69. Извештај о реализацији Одлуке о обезбеђивању средстава за санацију пословања Основне школе „Алекса Шантић“ Степановићево

70. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности директора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и члана Управног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о именовању председнице и чланице Управног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Основне музичке школе „Јосип Славенски“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика краљу Петру I Карађорђевићу у Новом Саду

– Решење о разрешењу члана и избору чланице Савета за образовање и спорт

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада