На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања разматрани су Предлог одлуке о преносу права својине на непокретности у власништву Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, Предлог Плана детаљне регулације подручја туристичко-спортско-рекреативне површине у југозападном делу насељеног места Буковац, Предлог Плана детаљне регулације радне зоне у Руменки, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (пет локалитета), Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације простора планираног за археолошки парк, западно од Булевара Европе у Новом Саду, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације зоне привредних делатности уз Државни пут IIA-119  Нови Сад – Беочин у Лединцима и Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности за 2018. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада.

Предлог одлуке о преносу права својине на непокретности у власништву Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада односи се на зграду у Улици Војвођанских бригада број 7 (Раднички универзитет) која је у пожару 2000. године изгорела. Од тада представља само бетонску конструкцију, која се не користи од стране власника и корисника, и представља ругло Града Новог Сада, речено је у образложењу.

С обзиром да је у листу непокретности била уписана као државна својина са правом коришћења у 9/10 дела Новосадског отвореног универзитета и 1/10 дела „Дневник“ Холдинг А.Д. а да је у међувремену, због потраживања Града Новог Сада према дужнику “Дневник” Холдинг А.Д. на име неизмирених обавеза по основу пореза на имовину, пореза на друге приходе и накнаде за коришћење грађевинског земљишта, Град Нови Сад стекао право коришћења на 1/10 дела, потребно је извршити пренос права својине у 9/10 дела на непокретности у власништву Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада. Тим преносом Град би постао власник целе непокретности и створили би се услови да се планирају даље активности око санације предметног објекта. Потреба за санацијом је појачана чињеницом да ће Нови Сад бити Омладинска престоница Европе 2019. и Европска престоница културе 2021. и веома је важно да, кроз вишенаменске програме, прикаже свој културни, друштвени, политички и економски живот и да оснажи развој културних и креативних потенцијала. У наредном периоду неопходно је, кроз низ активности, уредити окружење ради побољшања интернационалног угледа и туристичке понуде Града у шта спада и сређивање скелета Радничког универзитета у самом центру.