Комисија за представке и предлоге Скупштине Града одржала је седницу са пријемом грађана у Месној заједници „Детелинара“, где су становници тог дела града, у непосредном обраћању, имали прилику да изнесу своје представке и предлоге.

Најчешће спомињани проблеми са којима се суочавају грађани са Детелинаре су проблеми са недостатком паркинг простора, оштећењима на тротоарима и стазама око зграда, али су указали и на проблем све већег броја паса луталица. Близина пијаце, кафићи и локали са „брзом храном“ највећи су разлог што се несавесни возачи паркирају на тротоаре, зелене површине, па чак и испред самих улаза, и тако отежавају кретање пешака и станара тих зграда. То уједно и оштећује те површине и стварају се рупе, које такође ометају кретање. Неке од зграда имају проблем неизграђених или недовршених стаза око саме зграде, што проузрокује сливање падавина испод зграде и ствара велике проблеме тим станарима.

На седницу су дошли и представници Хајдук Вељкове и Миколе Кочиша да, с једне стране изразе задовољство што је ЈКП „Чистоћа“ рашчистила запуштено растиње и уредила околину и што је поправљено улично осветљење, али и да понове своје захтеве за измештањем Метадонског центра. Они су нагласили да њихова околина сада изгледа много уредније и лепше, али да је њихов кључни проблем остао нерешен. Према њиховим речима, и даље имају исте проблеме са наркоманским зависницима, који свакодневно праве испаде, галаме, свађају се, непримерено се понашају и јавно се дрогирају не презајући од пролазника.

Чланице и чланови Комисије донели су закључак да се о свим изнетим проблемима упуте дописи надлежним управама и предузећима, а о проблему измештања Метадонског центра планирано је да се направи заједнички састанак са Покрајинским одбором за представке и предлоге.