Неколико суграђана је и ове среде непосредно пред Комисијом изнело своје представке и затражило помоћ за решавање својих проблема. Представник станара из Змај Јовине улице број 24 указао је на проблем непоштовања радног времена угоститељског локала „Ајнфорт“ у њиховом пасажу, наглашавајући да су се већ обраћали разним инспекцијама, али да позитивног резултата није било. Због тога се сада обраћају Комисији за представке и предлоге која ће се, у њихово име обратити Комуналној инспекцији и Комисији за јавни ред и мир и безбедност, како би се овај проблем што пре решио.

Из Сремске Каменице, грађани Вихорске улице, по други пут су се обратили Комисији са предлогом да се њихова улица асфалтира у ширини мањој од планираних 10 метара како би се одузимала мања површина у приватном власништву станара те улице. Наиме, они су пре извесног времена добили одговор да је асфалтирање њихове улице планирано у ширини од 10 метара, али да због нерешених имовинско-правних односа то није могуће реализовати. Због тога су они спремни да се нађе компромис и да се планирана ширина смањи, јер иначе, према њиховим речима, тај пут користе само становници те улице, па нема потребе за већом ширином. Комисија за представке и предлоге упутиће овај предлог Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције и затражити мишљење за решавање проблема житеља ове улице у Сремској Каменици.