На данас одржаној седници чланови Савета за економски развој града су разматрали и већином гласова прихватили, Предлог стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022. година.

У првом делом овог Предлога „Социо-економска анализа стања у сектору пољопривреде и руралним подручјима Града Новог Сада“, су обухваћени најважнији ресурси стања пољопривреде као што су, општи подаци, основни макроекономски индикатори, природни услови и ресурси и заштита животне средине, радна снага у пољопривреди и трансфер знања и иновације, тржишни субјекти у пољопривредној производњи, производња и тржиште пољопривредних производа, стање развијености руралних подручја, инфраструктурна уређеност руралних подручја, друштвена инфраструктура и социјални развој у руралним подручјима, као и инвестиције и финансирање пољопривреде и руралног развоја у претходном периоду. У другом делу овог Програма под називом „Акциони план за реализацију Стратегије“ је дефинисана визија, стратешки циљ и правци развоја пољопривреде и руралних подручја Града Новог Сада, односно дефинисана су приоритетна подручја деловања пољопривредне политике и политике одрживог руралног развоја, као и специфични стратешки циљеви, мере и пројектне активности у оквиру изабраних приоритетних подручја деловања пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Савет је усвојио и Предлог програма развоја туризма Града Новог Сада за период 2018-2022. година који обухвата, полазне основе, методологију и процес израде програма развоја турузма Града Новог Сада, макроекономско окружење и изгледи, туризам у свету, Србији и Новом Саду, компаративна aнализа, анализа предности и недостатка Града Новог Сада као туристичке дестинације, циљна тржишта, визија и позиционирање Новог Сада као туристичке дестинације, циљеви развоја туризма, планови раста и акциони план за период 2018-2022. годиине као и  приказ приоритетних туристичких производа града.

O оба прихваћена предлога расправљаће одборнице и одборници на следећој седници Скупштине Града Новог Сада.