Чланови Савета за особе са посебним потребама су на данашњој седници усвојили Извештај са Округлог стола посвећеног особама са инвалидитетом под називом „Од пацијента ка грађанину“.

Округли сто одржан је 20. марта у организацији Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана на којем су усвојени следећи закључци: Људска права су универзална, урођена, недељива и морају бити ефикасно заштићена; Подстицати социјално предузетништво; Обеснажити негативне ставове и предрасуде које воде изолацији, маргинализацији и дискриминацији особа са инвалидитетом; Промовисати принцип да подршка није заслуга, него потреба; На системски начин решити финансирање информисања и образовања особа са инвалидитетом; Обезбедити присуство преводилаца за знаковни језик у свим телевизијским програмима, а не само у информативном; На нивоу АП Војводине формирати кровну организацију која би се бавила особама са инвалидитетом; Пооштрити контролу примене техничких стандарда приступачности објеката; Веома рестриктивно примењивати институт лишења пословне способности; Иновирати постојеће системе подршке у складу са потребама и акцентом на локалном ниво; У решавању проблема укључити приватни сектор и Унапредити положај жена са инвалидитетом, а нарочито систем заштите од насиља.

Савет је разматрао и Допис Министарства здравља Републике Србије поводом Закључка Савета за особе са посебним потребама Скупштине Града Новог Сада од 8. децембра 2017. године у вези са подршком апела Удружења за помоћ и подршку особама са мукополисахаридозом и сродним лизозомским обољењима.

На основу овог Дописа може се закључити да лек Вимизим ®, 1 мг/мл, за који је и упућен апел за издавање на терет обавезног здравственог осигурања, има дозволу за стављање у промет, али се не налази на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Здравствене установе терцијалног или изузетно секундарног нивоа, као наставак терапије започете у установама терцијалног нивоа, могу обезбедити овај лек на основу одлуке Комисије Републичког фонда за лечење урођених болести метаболизма.