На данашњој седници Савета за економски развој Града разматрани су Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2018. годину, Предлог одлуке о отпису потраживања по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Новог Сада субјекту приватизације „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. Београд и Предлог одлуке о отпису дуга субјекту приватизације Акционарском друштву „Галеника“ Београд.

Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, прописано је да органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Прописано је и да се средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја обезбеђују у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и користе се у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

С обзиром да су достављеним Предлогом програма утврђене мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Новог Сада за 2018. годину, да су средства обезбеђена у буџету града Новог Сада, као и да мере утврђене Предлогом програма нису у супротности са Националним програмом за пољопривреду, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је претходну сагласност на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Новог Сада за 2018. годину.

Сви предлози су већином гласова прихваћени и биће упућени на седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.