На данашњој седници Савета за културу разматрани су предлози решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину и на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2018. годину.

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2018. годину односи се на преусмеравање средстава у износу од 500.000,00 динара са програма „Знаменити датуми Града Новог Сада“ на трошкове редовне делатности, како би се обезбедила средства за израду акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, у складу са Законом о приватном обезбеђењу. Наведеном изменом, укупан износ средстава планиран за реализацију програмских активности Установе остаје непромењен.

Предлогом решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар “Кисач”, Кисач за 2018. годину, предвиђено је да се уместо штампе другог издања фотомонографије „Словачка лепота“ штампа књига о Кисачу „Sedemdesiat sukien mala“, с обзиром да се ове године обележава 245 година доласка Словака у Кисач. Планира се и прва фаза превода на енглески језик фотомонографије „Словачка лепота у народној ношњи“, која ће бити штампана у наредној години. Такође Установа је увидела да планирана средства за поставку луткарске представе за децу и позоришне представе за одрасле, неће бити довољна за обе представе, те је одлучено да се у овој години реализује само поставка и премијера позоришне представе за одрасле. Наведеним изменама, укупан износ планиран за реализацију програмских активности Установе остаје непромењен.

Члaницe и члaнoви Сaвeтa зa културу већином гласова прихватили су предлоге решења, који ће бити упућени на седницу Скупштине Града.